ஹஜ் – உம்றா வழிகாட்டிகள்

By (author)Dr. J. Mohideen

125145

ஹஜ் – உம்ரா புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் முஸ்லிம்களுக்கு ஓர் அருமையான வழிகாட்டி நூல்கள்! ஹஜ்ஜின் நோக்கங்கள், கிரியைகள், வழிமுறைகள், பிரார்த்தனைகள் என அனைத்தையும் விளக்கும் உன்னத நூல்கள்.

Author: Dr. V. Abdur Rahim + Moulana Syed Abul A’la Moududi (Rah)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

ஹஜ் – உம்ரா புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் முஸ்லிம்களுக்கு ஓர் அருமையான வழிகாட்டி நூல்கள்! ஹஜ்ஜின் நோக்கங்கள், கிரியைகள், வழிமுறைகள், பிரார்த்தனைகள் என அனைத்தையும் விளக்கும் உன்னத நூல்கள்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1989
ISBN-13 978-81-232-0086-6
Package Combo 1+1
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 150 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஹஜ் – உம்றா வழிகாட்டிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *