ஹஜ் – உம்ரா வழிமுறைகள்

45

ஹஜ் – உம்ரா புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் முஸ்லிம்களுக்கு ஓர் அருமையான வழிகாட்டி நூல்! ஹஜ்ஜின் கிரியைகள், வழிமுறைகள், பிரார்த்தனைகள் அனைத்தையும் விளக்கும் உன்னத நூல்.

Author: DR. V. ABDUR RAHIM
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

93 in stock

ஹஜ் – உம்ரா புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் முஸ்லிம்களுக்கு ஓர் அருமையான வழிகாட்டி நூல்! ஹஜ்ஜின் கிரியைகள், வழிமுறைகள், பிரார்த்தனைகள் அனைத்தையும் விளக்கும் உன்னத நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1989
ISBN-13 978-81-232-0086-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 11
Binding PB
Number of Pages 80 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஹஜ் – உம்ரா வழிமுறைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *