ஷாஹீன்பாக் – குறுநாவல்

80

“வெளிப்படையான மதப் பாகுபாட்டிற்கு சட்ட அங்கீகாரம் வழங்கக்கூடிய குடியுரிமைச் சட்டத் திருத்தத்திற்கு எதிராக
நாடெங்கும் மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து போராடிய ஒரு போராட்ட வரலாற்றின் கதையை எதிர்காலத்திலிருந்து பின்னோக்கிப் பார்த்து விவரிக்கிற இந்நாவலை இஸ்லாமிய இலக்கியப் பரப்பில்
வெளிவந்த ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாகப் பார்க்கிறேன்.
எதிர்வரும் தலைமுறை ஷாஹீன் போராட்டம் குறித்தும்
அதன் வலிகள், தியாகங்கள் குறித்தும் அறிந்து கொள்ளும்படியான
ஓர் ஆவணமாக வெளிப்பட்டிருக்கிறது.”
– இயக்குநர் மீரா கதிரவன்
Author: V.S. MOHAMMED AMEEN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

“வெளிப்படையான மதப் பாகுபாட்டிற்கு சட்ட அங்கீகாரம் வழங்கக்கூடிய குடியுரிமைச் சட்டத் திருத்தத்திற்கு எதிராக
நாடெங்கும் மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து போராடிய ஒரு போராட்ட வரலாற்றின் கதையை எதிர்காலத்திலிருந்து பின்னோக்கிப் பார்த்து விவரிக்கிற இந்நாவலை இஸ்லாமிய இலக்கியப் பரப்பில்
வெளிவந்த ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாகப் பார்க்கிறேன்.
எதிர்வரும் தலைமுறை ஷாஹீன் போராட்டம் குறித்தும்
அதன் வலிகள், தியாகங்கள் குறித்தும் அறிந்து கொள்ளும்படியான
ஓர் ஆவணமாக வெளிப்பட்டிருக்கிறது.”
– இயக்குநர் மீரா கதிரவன்

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year July 2021
ISBN-13 978-81-232-03
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 66 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஷாஹீன்பாக் – குறுநாவல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *