விருந்தாளி

12

Author: MOUAHAMMED YUSUF ISLAHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

காலத்தின் அருமை கருதி சிறந்த வழிமுறைகளை மக்கள் எளிதில் செயல்படுத்துவதற்கு வசதியாக சிறு கையேடாக நாம் விருந்தாளியை உபசரிப்பது, நாம் விருந்தினராக செல்லும் பொழுது கடைப்பிடிக்க வேண்டியது மற்றும் பலர் கூடும் அவைகளில் நமது நிலை என்னவாக இருக்க வேண்டுமென்ற ஒழுங்குமுறைகளை தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். அல்லாஹ்வின் வசனங்களும் இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டுதல்களுமே நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி. இந்த சிறப்பான வழிகாட்டுதல்களை இந்நூல் நமக்குத் தருகிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Nov 2018
ISBN-13 978-81-232-0339-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விருந்தாளி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *