வாசிக்கும் குழந்தைகளே நாளைய வரலாறு

180

இந்நூல் சிறந்த தலைமுறையை உருவாக்க விரும்பும் பெற்றோர்களுக்கான கையேடு.

Author: Prof. Dr. Abdul Karim Bakkar
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அறிவு சார்ந்த சமூகத்தை கட்டமைப்பது எளிதான காரியமல்ல. வாசிப்பின் மூலமே மாபெரும் அறிவு மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். இன்றைய அசத்திய சூழல்களில் சிக்கிதவிக்கும் குழந்தைகள், இளைஞர்கள் அதிலிருந்து விடுபட வாசிப்பு மிகப்பெரிய அருட் கொடையாகும். சுயமாக கற்கக்கூடிய அறிவு தான் பயனளிக்கக்கூடியதாகவும், எல்லோருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய தாகவும் இருக்கும். இதன் அடிப்படையில் குழந்தைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில் உணர்வு பூர்வமாக சிந்தித்து பேராசிரியர், டாக்டர். அப்துல் கரீம் பாக்கர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதே இந்நூல்.

இந்நூல் சிறந்த தலைமுறையை உருவாக்க விரும்பும் பெற்றோர்களுக்கான கையேடு.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2023
ISBN-13 978-81-232-0503-8
Language Tamil
Edition 1
Binding Perfect
Number of Pages 172 Pages

 

Weight 1000 kg

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாசிக்கும் குழந்தைகளே நாளைய வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *