வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம் – ஒலி நூல்

  • Free Delivery

    Orders over $100

  • Secure Payment

    100% Secure Payment

Compare

040

வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம் – ஒலி நூல்

ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் நடத்துவதற்கு ஒரு வழிமுறை அவசியமாகிறது. இஸ்லாமிய இயக்கத்தை வழிநடத்து வதும், இதனை நிலைநாட்டுவதும் எவ்வாறு எனும் கேள்விக்கு ஓர் அருமையான பதிலாக இந்நூல் அமைந் துள்ளது.

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)

Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

 

Purchase soft copy of வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம்

40Read more

Category:
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம் – ஒலி நூல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *