வரதட்சிணை எனும் அவமானம் (மின்னூல் – E-Book)

2540

E-Book

குடும்பத்தின் அமைதியையும் சமுதாயத்தின் நல்லொழுக்கத்தையும் சீர்குலைத்துக் கோரத் தாண்டவமாடும்வரதட்சிணை எனும் கொடுமையை எப்படி ஒழிப்பது? அதன் ஆணிவேரையே அசைத்துப் பிடுங்கி எறிய வழிகாட்டும் நூல் இது…!

குடும்பத்தின் அமைதியையும் சமுதாயத்தின் நல்லொழுக்கத்தையும் சீர்குலைத்துக் கோரத் தாண்டவமாடும்வரதட்சிணை எனும் கொடுமையை எப்படி ஒழிப்பது? அதன் ஆணிவேரையே அசைத்துப் பிடுங்கி எறிய வழிகாட்டும் நூல் இது…!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2009
ISBN-13 978-81-232-0210-5
Language Tamil
Edition 5
Type “E-Book”
Number of Pages 40 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரதட்சிணை எனும் அவமானம் (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *