வன்முறை மார்க்கமல்ல இஸ்லாம்

100

Author: DR. YUSUF AL QARDHAWI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

வன்முறை என்றவுடன் அடி, உதை, வெடிகுண்டு தாக்குதல், உயிர்பலி என்பவைகளே மனதில் தோன்றும். இவைகளுக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா?
என்றால் நிச்சயமாக இல்லையென்றே கூறமுடியும்.
உலக மக்களுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் வன்முறை மார்க்கமல்ல என்பதை தெளிவாக்குவதற்காக படிப்படியாக விபரங்கள் எடுத்துரைக்கிறார் டாக்டர் யூசுஃப் அல்கர்ளாவி.

 

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year July 2021
ISBN-13 978-81-232-03
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 0 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வன்முறை மார்க்கமல்ல இஸ்லாம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *