யூனுஸ் நபி (அலை) (குர்ஆனிய கதைகள் – 7)

7077

யூனுஸ் நபி (அலை) அவர்களின் அழைப்புப் பணி – அவரின் சமுதாயத்தின் சிலை வழிபாடு – யூனுஸ் நபி (அலை) மனம் உடைந்து ஊரைவிட்டு புறப்படுதல் – இறைவன் யூனுஸ் நபி (அலை) அவர்களை மீன் வயிற்றில் சிக்கவைத்து படிப்பினையூட்டுதல் – யூனுஸ் நபியின் பிரார்த்தனை  குறித்தும் திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

யூனுஸ் நபி (அலை) அவர்களின் அழைப்புப் பணி – அவரின் சமுதாயத்தின் சிலை வழிபாடு – யூனுஸ் நபி (அலை) மனம் உடைந்து ஊரைவிட்டு புறப்படுதல் – இறைவன் யூனுஸ் நபி (அலை) அவர்களை மீன் வயிற்றில் சிக்கவைத்து படிப்பினையூட்டுதல் – யூனுஸ் நபியின் பிரார்த்தனை  குறித்தும் திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0451-2
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யூனுஸ் நபி (அலை) (குர்ஆனிய கதைகள் – 7)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *