யூசுப் சகோதரர்கள்

By (author)ELMA RUTH HARDER

70

இறைத்தூதரான யாகூப் நபியின் அன்பு மகன்தான் யூசுப் நபி. யூசுப் நபியின் வரலாற்றை ‘அழகிய வரலாறு’ எனக் குர்ஆனே குறிப்பிடுகிறது. ஆம், அந்த அளவுக்கு விறுவிறுப்பான நிகழ்வுகளும், படிப்பினையும் நிறைந்த ஓர் உன்னதமான வரலாற்றுக் காவியம் அது! இறைநம்பிக்கை, பொறுமை, துன்பங்களைச் சகித்துக்கொள்ளுதல், பெற்றோர் மீதான பாசம், சத்தியத்தைப் பிறருக்கு எடுத்துரைத்தல், தீமை செய்தவர்களுக்கும் நன்மையே செய்தல் போன்ற அத்தனை நற்பண்புகளுக்கும் ஓர் அழகிய எடுத்துக்காட்டுதான் யூசுப் நபி (அலை) அவர்கள்.

அவருடைய வரலாற்றைத் திருக்குர்ஆனின் 12ஆம் அத்தியாயம் சுவைபட விவரிக்கிறது. அந்த அத்தியாயத்தைத் தழுவியே இந்த நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

Author: ELMA RUTH HARDER
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

94 in stock

இறைத்தூதரான யாகூப் நபியின் அன்பு மகன்தான் யூசுப் நபி. யூசுப் நபியின் வரலாற்றை ‘அழகிய வரலாறு’ எனக் குர்ஆனே குறிப்பிடுகிறது. ஆம், அந்த அளவுக்கு விறுவிறுப்பான நிகழ்வுகளும், படிப்பினையும் நிறைந்த ஓர் உன்னதமான வரலாற்றுக் காவியம் அது! இறைநம்பிக்கை, பொறுமை, துன்பங்களைச் சகித்துக்கொள்ளுதல், பெற்றோர் மீதான பாசம், சத்தியத்தைப் பிறருக்கு எடுத்துரைத்தல், தீமை செய்தவர்களுக்கும் நன்மையே செய்தல் போன்ற அத்தனை நற்பண்புகளுக்கும் ஓர் அழகிய எடுத்துக்காட்டுதான் யூசுப் நபி (அலை) அவர்கள்.

அவருடைய வரலாற்றைத் திருக்குர்ஆனின் 12ஆம் அத்தியாயம் சுவைபட விவரிக்கிறது. அந்த அத்தியாயத்தைத் தழுவியே இந்த நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Nov 2000
ISBN-13 978-81-232-0136-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 64 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யூசுப் சகோதரர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *