யானை ஆண்டு (குர்ஆனிய கதைகள் – 9)

7077

எத்தியோப்பிய ஆளுநர் ஆப்ரஹா என்பவன் மக்காவில் உள்ள கஅபா ஆலயத்திற்கு அரபிகள் கொடுத்துவரும் முக்கியத்துவம் அவனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. ஆகவே கஅபாவை இடிக்க திட்டமிட்டு யானைப் படையுடன் மக்காவிற்கு வந்தான் – இறைவன் கஅபாவை காப்பாற்ற அபாஃபீல் என்ற சிறுசிறு பறவைகளை சிறுசிறு கற்கலைக் கொண்டு பெரும் யானைப் படையை அழித்தான் இது குறித்து திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

எத்தியோப்பிய ஆளுநர் ஆப்ரஹா என்பவன் மக்காவில் உள்ள கஅபா ஆலயத்திற்கு அரபிகள் கொடுத்துவரும் முக்கியத்துவம் அவனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. ஆகவே கஅபாவை இடிக்க திட்டமிட்டு யானைப் படையுடன் மக்காவிற்கு வந்தான் – இறைவன் கஅபாவை காப்பாற்ற அபாஃபீல் என்ற சிறுசிறு பறவைகளை சிறுசிறு கற்கலைக் கொண்டு பெரும் யானைப் படையை அழித்தான் இது குறித்து திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0453-6
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யானை ஆண்டு (குர்ஆனிய கதைகள் – 9)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *