மூஸா நபியின் பிறப்பு (குர்ஆனிய கதைகள் – 6)

7077

மூஸா நபியின் பிறப்பு – எகிப்து நாட்டு ஆட்சியாளன் கொடுங்கோலன் ஃபிர்அவ்னின் கொடூரத் தனம் – இறைவனின் மாபெரும் அற்புதம் – கொடுங்கோலன் ஃபிர்அவ்னை இறைவன் கடலில் மூழ்கடித்தது குறித்தும் திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

மூஸா நபியின் பிறப்பு – எகிப்து நாட்டு ஆட்சியாளன் கொடுங்கோலன் ஃபிர்அவ்னின் கொடூரத் தனம் – இறைவனின் மாபெரும் அற்புதம் – கொடுங்கோலன் ஃபிர்அவ்னை இறைவன் கடலில் மூழ்கடித்தது குறித்தும் திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0450-5
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மூஸா நபியின் பிறப்பு (குர்ஆனிய கதைகள் – 6)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *