மீனவர் (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 11)

7077

ஒரு வணிகர் ஒரு மீனவருக்கும் நேரம் – வசதி – ஓய்வு குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கினார். அதற்கு அந்த மீனவரோ நீங்கள் கூறியவற்றையெல்லாம் நான் அனுபவித்து வருகிறேனே என்றார். இவ்விருவர்களிடையே நடந்த உரையாடலே இந்நூல்.

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

ஒரு வணிகர் ஒரு மீனவருக்கும் நேரம் – வசதி – ஓய்வு குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கினார். அதற்கு அந்த மீனவரோ நீங்கள் கூறியவற்றையெல்லாம் நான் அனுபவித்து வருகிறேனே என்றார். இவ்விருவர்களிடையே நடந்த உரையாடலே இந்நூல்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0483-3
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மீனவர் (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 11)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *