மறைகாட்டும் இறைத்தூதர்

50

இறுதி இறைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுடைய தகுதி, பணி, கடமை ஆகியவை பற்றியும் அவர்களுடைய சாதனைகள் பற்றியும் திருக்குர்ஆன் வசனங்களை மேற்கோள் காட்டி பேசும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இறுதி இறைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுடைய தகுதி, பணி, கடமை ஆகியவை பற்றியும் அவர்களுடைய சாதனைகள் பற்றியும் திருக்குர்ஆன் வசனங்களை மேற்கோள் காட்டி பேசும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1968
ISBN-13 978-81-232-0049-1
ISBN-10
Language Tamil
Edition 9
Binding PB
Number of Pages 48 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மறைகாட்டும் இறைத்தூதர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *