மனித உடல் (அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 6)

7077

திண்ணமாக, நாம் மனிதனை மிகச் சிறந்த அமைப்பில் படைத்தோம். (திருக்குர்ஆன் 95:4)

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

திண்ணமாக, நாம் மனிதனை மிகச் சிறந்த அமைப்பில் படைத்தோம். (திருக்குர்ஆன் 95:4)

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0464-2
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனித உடல் (அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 6)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *