மகிழ்ச்சியான குடும்பம் (மின்னூல் – E-Book)

40100

E-Book

நூலைப் படிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் – கணவன், மனைவி, மருமகள், மாமியார், நாத்தனார், பெற்றோர், பிள்ளைகள் என யாராக இருந்தாலும் சரி – அவர்களின் இதயத்தை இந்த எழுத்துகள் தொடும்; சுடும்.
குடும்பத்தை அமைதி அளிக்கும் இடமாக மலரச் செய்ய என்ன வழி? படியுங்கள்.
நூலைப் படிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் – கணவன், மனைவி, மருமகள், மாமியார், நாத்தனார், பெற்றோர், பிள்ளைகள் என யாராக இருந்தாலும் சரி – அவர்களின் இதயத்தை இந்த எழுத்துகள் தொடும்; சுடும்.
குடும்பத்தை அமைதி அளிக்கும் இடமாக மலரச் செய்ய என்ன வழி? படியுங்கள்.
Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year NOV 2006
ISBN-13 978-81-232-0176-4
Language Tamil
Edition 1
Type “E-Book”
Number of Pages 120 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மகிழ்ச்சியான குடும்பம் (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *