பொறாமைத் தீ (உளத்தூய்மை- 1)

35

பொறாமையால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு ஏழை – பணக்காரன், படித்தவன் – பாமரன் என எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அவன் சம்பாதித்து வைத்த நன்மைகள் அனைத்தையும் அழித்துவிடுகிறது.

 

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

சமூகத்தில் அமைதியையும், நிம்மதியையும் நிர்மூலமாக்குகிற ஒரு காட்டுத்தீ தான் பொறாமை குணம்.

இயக்கங்களும் அமைப்புகளும் பொறாமையால் மோதி அழிவதுதான் உச்சகட்ட வேதனை.

பொறாமையால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு ஏழை – பணக்காரன், படித்தவன் – பாமரன் என எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அவன் சம்பாதித்து வைத்த நன்மைகள் அனைத்தையும் அழித்துவிடுகிறது.

இந்த நூலில் பன்னூலாசிரியர் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மது அவர்கள், இந்தத் தீய குணம் உருவாவதற்கான காரணம் என்ன? மனிதர்களுக்கிடையே திறமைகள், ஆற்றல்கள், ஆளுமைகள், பொருளாதாரம், அழகு, அந்தஸ்து போன்றவற்றில் வேறுபாடுகளோடு இறைவன் மனிதனைப் படைத்திருப்பதின் நோக்கம் என்ன? இந்த தீய குணத்தில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள எத்தகைய சிந்தனை தெளிவு நமக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2021
ISBN-13 978-81-232-376-8
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 28 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பொறாமைத் தீ (உளத்தூய்மை- 1)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *