பேறு பெற்ற பெண்மணிகள் – 2

By (author)ADIRAI AHMED

150

மேற்கத்திய நாடுகளில் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரம், பெண்ணுரிமை ஆகியன அவர்களைப் பாதுகாப்பதற்குப் பதிலாகச் சுரண்டுகின்றன;   மன அமைதியை அளிப்பதற்குப் பதிலாக நிம்மதியின்மையை ஏற்படுத்துகின்றன;  வாழ்வைச் சரியான திசையில் வழி நடத்திச் செல்லாமல் நிர்க்கதியில் விட்டு விடுகின்றன என்பதை அவர்கள் அனுபவத்தால் உணர்ந்து வருகின்றனர். இதிலிருந்து எங்களை மீட்கும் மார்க்கம் வேறு ஏதாவது உள்ளதா? எனத் தேடி அலைகின்றனர். அந்தத் தேடலின் முடிவில் இஸ்லாத்தை விடுதலை மார்க்கமாகக் கண்டறிகின்றனர்.

அதிரை அஹ்மத்

Author: ADIRAI AHMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

மேற்கத்திய நாடுகளில் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரம், பெண்ணுரிமை ஆகியன அவர்களைப் பாதுகாப்பதற்குப் பதிலாகச் சுரண்டுகின்றன;   மன அமைதியை அளிப்பதற்குப் பதிலாக நிம்மதியின்மையை ஏற்படுத்துகின்றன;  வாழ்வைச் சரியான திசையில் வழி நடத்திச் செல்லாமல் நிர்க்கதியில் விட்டு விடுகின்றன என்பதை அவர்கள் அனுபவத்தால் உணர்ந்து வருகின்றனர். இதிலிருந்து எங்களை மீட்கும் மார்க்கம் வேறு ஏதாவது உள்ளதா? எனத் தேடி அலைகின்றனர். அந்தத் தேடலின் முடிவில் இஸ்லாத்தை விடுதலை மார்க்கமாகக் கண்டறிகின்றனர்.

அதிரை அஹ்மத்

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2011
ISBN-13 978-81-232-0241-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 160 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பேறு பெற்ற பெண்மணிகள் – 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *