பெருமானார் (ஸல்) தரும் பரிசு

By (author)KHURRAM MURAD

65

மனிதகுலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடையாக வந்த அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களின் மணிமொழிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறிய மலர்ச்செண்டு இது!
Author: KHURRAM MURAD
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

மனிதகுலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடையாக வந்த அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களின் மணிமொழிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறிய மலர்ச்செண்டு இது!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2000
ISBN-13 978-81-232-0139-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 72 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெருமானார் (ஸல்) தரும் பரிசு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *