பெண்களும் இஸ்லாமும்

180

இன்று பள்ளிவாசல்களில் பிரிக்கமுடியாத பகுதிகளாக இருப்பவை டெல்லி மேடைகளே. இவற்றுக்கு பின்புலமாக இருந்தவர் ஒரு பெண்மணியே,

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் படைத்ததில் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களின் பங்களிப்பும் பங்கேற்கும் இருந்தன என்பதற்கான அழகிய சான்றுகளாக இன்று உலகமெங்கும் பள்ளிவாசல்களில் இருக்கின்ற வெள்ளிமேடைகள் ஜொலிக்கின்றன.

இவற்றைப் போன்ற ஏராளமான சான்றுகளையும், இறைவணக்கம், கல்வி, அரசியல், சமூகம், பொருளாதாரம் என வாழ்வின் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னோடி முஸ்லிம் பெண்கள் விட்டுச்சென்ற அழியாத சுவடுகளை படம்பிடித்துக் காட்டுகின்ற நூல்தான் இந்நூல். இஸ்லாம் பெண்களுக்கு அளித்துள்ள உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் விரிவாக விவரிக்கின்ற நூல் இந்நூல்.

Author: MOULANA SYED JALALUDDIN UMARI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2010
ISBN-13 978-81-232-0239-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 224 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெண்களும் இஸ்லாமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *