புனித ரமளானில்

65

Author: MOULANA MUHAMMAD YUSUF ISLAHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத் போன்ற வழிபாடுகளைச் சீராகவும் அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் நிறைவேற்றுவது எப்படி…? கற்றுத் தருகிறது இந்த நூல்…! இதில் சொல்லப்பட்டுள்ள வழி முறைகளைப் பின்பற்றினால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஒளி தோன்றும்…!

 

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2005
ISBN-13 978-81-232-0170-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 72 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புனித ரமளானில்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *