பாலைவனங்களும் மலைகளும்(அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 4)

7077

பூமியில் மலைகளை (முளைகளாக) அவன் ஊன்றினான்; உங்களோடு சேர்ந்து அது சாய்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக! (திருக்குர்ஆன் 16:15)

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

பூமியில் மலைகளை (முளைகளாக) அவன் ஊன்றினான்; உங்களோடு சேர்ந்து அது சாய்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக! (திருக்குர்ஆன் 16:15)

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0462-8
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாலைவனங்களும் மலைகளும்(அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 4)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *