நெஞ்சோடு 1

By (author)SIRAJUL HASAN

70

தினமணியின் இணைப்பான வெள்ளிமணியில் புதிய கோணத்தில் – புதிய நடையில் இவர் எழுதிய இஸ்லாமியக் கட்டுரைகள் தமிழகத்திலும் கடல்கடந்தும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. அந்தக் கட்டுரைகளின் முதல் தொகுதிதான் இந்நூல்.

 

Author: SIRAJUL HASAN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

சின்னச் சின்ன நிகழ்வுகள் – சின்னச் சின்ன சந்திப்புகள் மூலம் பெரிய தத்துவங்களையும் எளிமையாகச் சொல்ல முடியுமா? முடியும் என்று எண்பித்துள்ளது இந்த இனிய நூல்…! அழகியல் கலந்து, உளவியல் புரிந்து, அறவியல் கூறும் அரிய நூல்…!  உங்கள் நெஞ்சோடும் நினைவோடும் உறவாட வருகிறது நெஞ்சோடு…

 

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year SEP 2005
ISBN-13 978-81-232-0168-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 13
Binding PB
Number of Pages 80 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நெஞ்சோடு 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *