நல்ல வாழ்க்கைக்கு வல்லவன் காட்டிய வழி

70

தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இறைமறை வசனங்கள் எப்படி யெல்லாம் வழிகாட்டியுள்ளது எனும் அனுபவத்தை – பல் வேறு இதழ்களில் வெளியானவை – தொகுத்து நூல் வடிவில் தந்துள்ளார், ஆசிரியை!

Author: FATHIMUTHU SIDDIQ
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இறைமறை வசனங்கள் எப்படி யெல்லாம் வழிகாட்டியுள்ளது எனும் அனுபவத்தை – பல் வேறு இதழ்களில் வெளியானவை – தொகுத்து நூல் வடிவில் தந்துள்ளார், ஆசிரியை!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1999
ISBN-13 978-81-232-0178-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 184 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நல்ல வாழ்க்கைக்கு வல்லவன் காட்டிய வழி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *