நல்ல தீர்ப்பு

By (author)MATHEEN THARIQUE

12

உலகில் பிரச்னைகளின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் மனங்களுக்கு இறைவனின் உண்மை நிலையை உணர்த்தி, உன்னத வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது இந்நூல்.

Author: MATHEEN THARIQUE
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

உலகில் பிரச்னைகளின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் மனங்களுக்கு இறைவனின் உண்மை நிலையை உணர்த்தி, உன்னத வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது இந்நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1984
ISBN-13 978-81-232-0038-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 40 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நல்ல தீர்ப்பு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *