நயவஞ்சகம் அன்றும் இன்றும் (உளத்தூய்மை- 3)

45

நயவஞ்சகத்தனத்தின் ஆபத்தை உணர்த்தி, இது மற்ற என்னென்ன தீய குணங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகிறது என்பதையும் பட்டியலிட்டு, இறுதியாக அம்மனிதனை ஒரு கோழையாகவும் பலவீனமானவனாகவும் ஆக்கி ஒழுக்க வீழ்ச்சியின் இறுதி எல்லைக்கே அவனைக் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறது என்பதையும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மது அவர்கள்.

 

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

பொதுவாக நயவஞ்சகத்தனத்தையும் நயவஞ்சகர்களையும் இனங்கண்டு கொள்வது மிகக் கடினம். என்றாலும் சில வெளிப்புற அடையாளங்களை திருமறையும் சுன்னாவும் பட்டியலிடுகின்றது.

இந்த தீய குணத்தின் விளைவை இம்மையிலும், இதன் தண்டனையை இதைவிட பயங்கரமாக மறுமையிலும் சந்திக்க நேரிடும் என இஸ்லாம் எச்சரிக்கின்றது.

எனவே, இந்த நயவஞ்சகத்தனத்தின் ஆபத்தை உணர்த்தி, இது மற்ற என்னென்ன தீய குணங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகிறது என்பதையும் பட்டியலிட்டு, இறுதியாக அம்மனிதனை ஒரு கோழையாகவும் பலவீனமானவனாகவும் ஆக்கி ஒழுக்க வீழ்ச்சியின் இறுதி எல்லைக்கே அவனைக் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறது என்பதையும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மது அவர்கள்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2021
ISBN-13 978-81-232-378-2
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 64 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நயவஞ்சகம் அன்றும் இன்றும் (உளத்தூய்மை- 3)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *