நபி (ஸல்) வரலாறு நம் பிள்ளைகளுக்கு

By (author)ADIRAI AHMED

180

பள்ளி மாணவர்களுக்குப் புரியும் வகையில் நபி (ஸல்) வரலாற்றைக் கற்பிக்க நாங்கள் தயார்தான். ஆனால், அதற்கேற்ற தகுதியான புத்தகங்கள் இல்லையே என்பது பள்ளி நிர்வாகிகளின் குறையாக இருந்தது.
அந்தக் குறையைப் போக்கும் வகையில் இதோ, நபி (ஸல்) வரலாறு நம் பிள்ளைகளுக்கு எனும் தலைப்பில், மிக மிக எளிய நடையில், கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் வகையில், இறைத்தூதரின் இனிய வரலாற்றைத் தந்துள்ளோம். குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அழகிய ஓவியங்களையும் இணைத்துள்ளோம். பாட நூலாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் பயிற்சி வினாக்களையும் தந்துள்ளோம்.

Author: ADIRAI AHMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

97 in stock

பள்ளி மாணவர்களுக்குப் புரியும் வகையில் நபி (ஸல்) வரலாற்றைக் கற்பிக்க நாங்கள் தயார்தான். ஆனால், அதற்கேற்ற தகுதியான புத்தகங்கள் இல்லையே என்பது பள்ளி நிர்வாகிகளின் குறையாக இருந்தது.
அந்தக் குறையைப் போக்கும் வகையில் இதோ, நபி (ஸல்) வரலாறு நம் பிள்ளைகளுக்கு எனும் தலைப்பில், மிக மிக எளிய நடையில், கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் வகையில், இறைத்தூதரின் இனிய வரலாற்றைத் தந்துள்ளோம். குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அழகிய ஓவியங்களையும் இணைத்துள்ளோம். பாட நூலாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் பயிற்சி வினாக்களையும் தந்துள்ளோம்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2013
ISBN-13 978-81-232-0271-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 6
Binding PB
Number of Pages 176 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நபி (ஸல்) வரலாறு நம் பிள்ளைகளுக்கு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *