நபி தாவூத் (அலை) அவர்களின் நீதி (குர்ஆனிய கதைகள் – 12)

7077

நபி தாவூத் (அலை) அவர்களின் ஆட்சியைப் பற்றியும் – அல்லாஹ் தாவூத் நபிக்கு வழங்கிய அற்புதமான ஆற்றலைப்  (அனைத்துப் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளின் மொழியைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல்) பற்றியும் அச்சமயத்தில் நடந்த வரலாற்றுச் சம்பவத்தைக் குறித்து திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

நபி தாவூத் (அலை) அவர்களின் ஆட்சியைப் பற்றியும் – அல்லாஹ் தாவூத் நபிக்கு வழங்கிய அற்புதமான ஆற்றலைப்  (அனைத்துப் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளின் மொழியைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல்) பற்றியும் அச்சமயத்தில் நடந்த வரலாற்றுச் சம்பவத்தைக் குறித்து திருக்குர்ஆனின் வழியாக சிறுவர்களுக்கு அழகான வண்ணப் படங்களுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது இந்நூல்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0456-7
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நபி தாவூத் (அலை) அவர்களின் நீதி (குர்ஆனிய கதைகள் – 12)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *