நபித்தோழர்கள் சீரிய வரலாறு

160

அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த தோழர்களில் பன்னிருவரின் தியாக வரலாற்றை இரத்தினச் சுருக்கமாக விளக்கும் நூல்!

Author: M.S. SYED MOAHMED ANWARI FAZIL BAQAVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த தோழர்களில் பன்னிருவரின் தியாக வரலாற்றை இரத்தினச் சுருக்கமாக விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1998
ISBN-13 978-81-232-0077-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 14
Binding PB
Number of Pages 180 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நபித்தோழர்கள் சீரிய வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *