திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – கஹ்ஃப்

65

அத்தியாயம் : அல் ஃபாத்திஹா, அல் கஹ்ஃப்
உலகெங்கும் எண்ணற்ற இஸ்லாமிய இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் மத்தியில் இஸ்லாõமிய எழுச்சியை எற்படுத்துவதில் பெருவெற்றி பெற்ற நூல்தான் தஃப்ஹீமுல் குர்ஆன்…!
Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

82 in stock

அத்தியாயம் : அல் ஃபாத்திஹா, அல் கஹ்ஃப்
உலகெங்கும் எண்ணற்ற இஸ்லாமிய இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் மத்தியில் இஸ்லாõமிய எழுச்சியை எற்படுத்துவதில் பெருவெற்றி பெற்ற நூல்தான் தஃப்ஹீமுல் குர்ஆன்…!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2008
ISBN-13 978-81-232-0203-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 104 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – கஹ்ஃப்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *