திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 24 (அந்நூர்)

275

திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 24 (அந்நூர்)

* பாலியல் குற்றம் – தண்டனை

* அவதூறு – தண்டனை

* ஆண்கள் / பெண்கள் பார்வையைக் கட்டுப்படுத்துதல் – கற்பைக் காத்தல் – திருமணம்

* பிறர் இல்லத்திற்குள் நுழைய அனுமதி

* சமுதாய தீமைகளுக்கு தீர்வு

* கூட்டமைப்பின் ஒழுங்கும் கட்டுக்கோப்பும்

இன்னும் இதுபோன்றவற்றிற்கு விரிவான விளக்கங்கள் இந்நூலில்…

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

91 in stock

About The Author

https://iftchennai.in/book-author/moulana-syed-abul-ala-moududi-rah/

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Dec 2021
ISBN-13 978-81-232-0411-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 356 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 24 (அந்நூர்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *