திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 31 (லுக்மான்)

70

இவ்வுலக வாழ்வில் ஏகத்துவக்கொள்கைதான் உண்மை-யானது, அறிவுப்பூர்வமானது என்பதை உணர்ந்து, முன்னோர்களைக் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுவதை விட்டுவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தரப்பிலிருந்து பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் சமர்ப்பித்துச் சென்ற அறிவுரையைத் திறந்த மனத்துடன் சிந்தித்துப் பார்த்துச் செயல்பட திருக்குர்ஆனின் 31ஆவது அத்தியாயம் ‘லுக்மானும்’ அதன் விளக்கவுரையும் பயன்படும் என்று நம்புகிறோம்.

 

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

வசனங்கள் 12 முதல் 19 வரை லுக்மானைப் பற்றியும் அவருடைய நல்லுரைகள் பற்றியும் அறிவிக்கப்படும் செய்திகளுக்கு விரிவான விளக்கங்கள் பயனுள்ளவையாக அமைந்துள்ளன. லுக்மான் தம் மகனுக்கு வழங்கும் நல்லுரைகளில் ‘உனது நடையில் மிதமான நிலையை மேற்கொள்’ என்பது நடந்து செல்வதைக் குறிப்பதல்ல; மனதில் எழும் எந்த ஓர் எண்ணத்தின் தாக்கத்தினால் மனிதனின் நடையில் ஆணவம் அல்லது அடக்கம் வெளிப்படுகிறதோ அந்த எண்ணத்தைச் சீர்படுத்துவதுதான் இதன் நோக்கம் என்று மௌலானா அழகிய, விரிவான விளக்கத்தைத் தந்துள்ளார்கள்.

மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அருட்கொடைகள், இறைவனின் பலவகையான ஆற்றல்கள், அத்தாட்சிகள் என்று குறிப்பிடப்படும் 20 முதல் இறுதி வரை(34)யுள்ள வசனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆழமான கருத்துக்கள் அடங்கிய விளக்கங்கள் தெளிவுபெறும் விதத்தில் அமைந்துள்ளன. ‘பெரும் துரோகிகளையும், முற்றிலும் நன்றி கெட்டவர்களையும் தவிர வேறு யாரும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளை மறுப்பதில்லை’ என்பதற்குச் சரியான விளக்கங்-களை அளித்து தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்கள்.

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2018
ISBN-13 978-81-232-0334-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 74 Pages

 

book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 31 (லுக்மான்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *