திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 26 (அஷ்ஷுஅரா)

200

அன்பு நபிகளாரின் நினைவூட்டலையும், அழைப்புச் செய்தியையும் மக்கத்து குறைஷிகள் அடுத்தடுத்து விதவிதமான முறையில் மருத்தும், புறக்கணித்தும், எதிர்த்தும் வந்தார். தம்முடைய எதிர்ப்பை நியாயப்படுத்துகின்றன விதத்தில் வகைவகையான காரணங்களையும் சாக்குப் போக்குகளையும் எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

அவர்களின் இந்த நடத்தைதான் அன்பு நபிகளாரின் இதயத்தைப் பிழிந்து கொண்டிருந்தது. நபிகளார் (ஸல்) அவர்கள் இந்த வேளையில் தம்மைத் தாமே உருகிக் கொண்டிருந்தார்கள். இத்தகைய நிலைகளில்தான் இந்த அத்தியாயம் அருளப்பட்டது.

 

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இந்த அத்தியாயம் அருளப்பட்ட பின்னணி எத்தகையது எனில் அன்பு நபிகளாரின் நினைவூட்டலையும், அழைப்புச் செய்தியையும் மக்கத்து குறைஷிகள் அடுத்தடுத்து விதவிதமான முறையில் மருத்தும், புறக்கணித்தும், எதிர்த்தும் வந்தார். தம்முடைய எதிர்ப்பை நியாயப்படுத்துகின்றன விதத்தில் வகைவகையான காரணங்களையும் சாக்குப் போக்குகளையும் எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

அன்பு நபிகளாரோ அந்த மக்களின் நம்பிக்கைகளிலும், கோட்பாடுகளிலும் இருந்த பிழைகளையும், தவறுகளையும் ஏகத்துவம், மறுமை ஆகியவற்றின் உண்மையை அறிவுபூர்வமான சான்றுகளுடன் எடுத்துரைத்து, அவர்களுக்குப் புரியவைக்கின்றன  முயற்சியில் களைத்துப் போகின்ற அளவுக்கு இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுவந்தார். ஆனால் அந்த மறுப்பாளர்களோ, அவை அனைத்தையும் புறக்கணிப்பதிலும் ஒதுக்கித் தள்ளுவதிலும் முரட்டுப் பிடிவாதத்துடன் விதவிதமான காரணங்களை கற்பிப்பதிலும் கொஞ்சம்கூட சளைக்காதவர்களாய் இருந்தார்கள்.

அவர்களின் இந்த நடத்தைதான் அன்பு நபிகளாரின் இதயத்தைப் பிழிந்து கொண்டிருந்தது. நபிகளார் (ஸல்) அவர்கள் இந்த வேளையில் தம்மைத் தாமே உருகிக் கொண்டிருந்தார்கள். இத்தகைய நிலைகளில்தான் இந்த அத்தியாயம் அருளப்பட்டது.

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Mar 2017
ISBN-13 978-81-232-0304-1
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 216 Pages

 

book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 26 (அஷ்ஷுஅரா)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *