திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 27 (அந்நம்ல்)

140

இந்த அத்தியாயத்தில் ஃபிர்அவ்ன், ஸமூத் சமூகத் தலைவர்கள், லூத் சமூகத்துக் கலகக்காரர்கள் இவர்களின் இறைமறுப்பு, மன இச்சைகளுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்த நிலை, அதன்பிறகு ஸுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் எந்நேரமும் அல்லாஹ்வுக்கு முன் சிரம்பணிந்த நிலை, ஸபாஃ நாட்டு அரசியின் செல்வச் செழிப்பு, அதனால் ஏற்பட்ட ஆணவம், கர்வம், சத்தியம் தெளிவாகப் புலப்பட்டதும் செருக்கில்லாமல் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட நிலை தொடர்பான வசனங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கான விளக்கங்கள் வாசகர்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும்படி அமைந்துள்ளன.

 

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இந்த அத்தியாயத்தில் ஃபிர்அவ்ன், ஸமூத் சமூகத் தலைவர்கள், லூத் சமூகத்துக் கலகக்காரர்கள் இவர்களின் இறைமறுப்பு, மன இச்சைகளுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்த நிலை, அதன்பிறகு ஸுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் எந்நேரமும் அல்லாஹ்வுக்கு முன் சிரம்பணிந்த நிலை, ஸபாஃ நாட்டு அரசியின் செல்வச் செழிப்பு, அதனால் ஏற்பட்ட ஆணவம், கர்வம், சத்தியம் தெளிவாகப் புலப்பட்டதும் செருக்கில்லாமல் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட நிலை தொடர்பான வசனங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கான விளக்கங்கள் வாசகர்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும்படி அமைந்துள்ளன.

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Aug 2017
ISBN-13 978-81-232-0312-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 168 Pages

 

book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 27 (அந்நம்ல்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *