திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 25 (அல்ஃபுர்கான்)

125

 

 

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இந்த அத்தியாயத்தில். குர்ஆன் குறித்தும் அன்பு நபிகளாரின் தூதுத்துவம், மற்றும் அவர்கள் எடுத்துரைத்து வந்த போதனைகள், அறவுரைகள் பற்றியும் மக்கத்து இறைமறுப்பாளர்கள் கிளப்பி வந்த ஐயங்கள், ஆட்சேபங்கள் ஆகியவை இந்த அத்தியாயத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் நறுக்குத் தெறித்தாற்போல் ஆணித்தரமான, அழுத்தம்திருத்தமான பதில்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கூடவே சத்திய அழைப்பை ஏற்காமல் அதனைப் புறக்கணிப்பதன் மோசமான விளைவுகளும் மிக மிகத் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
இறுதியில் அத்தியாயம் அல்முஃமினூனில் விவரிக்கப்பட்டதைப் போன்றே இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் இறைநம்பிக்கையாளர்களிடம் மலர்ந்துள்ள ஒழுக்கப்பண்புகள் படம் பிடித்துக்காட்டப்பட்டு மக்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டுள்ளன.  உண்மையாளர்களையும் போலிகளையும் மிக எளிதாகப் பிரித்தறிந்துகொள்ள உதவுகின்ற உரைகல்லாக இந்த விவரங்கள் இருக்கின்றன.

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year May 2017
ISBN-13 978-81-232-0302-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 136 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – அத்தியாயம் 25 (அல்ஃபுர்கான்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *