ஜுமுஆ தொழுகை

90

* ஜுமுஆ தொழுகை * ஜுமுஆ தொழுகையின் மொழி * அண்ணலாரின் குத்பா * இஸ்லாத்தில் அரபு மொழிக்குரிய உண்மையான அந்தஸ்து * அரபியல்லாத மொழியில் குத்பா நிகழ்த்துவது கட்டாயமா?

குத்பாவின் மொழி தொடர்பாக எழுதப்பட்டுள்ள நூல்களில் அறிவுப்பூர்வமான ஒன்றாகத் இந்நூல் திகழ்கின்றது.

 

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

குத்பாவின் ஊடக மொழி பற்றிய விவாதங்கள் பல வருடங்கள் பழமையானது. நவ யுகத்தின் அறிஞரான மௌலானா மௌதூதி அவர்களிடம் 1937-ல் இது விஷயமாக ஏராளமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அதற்கு  மௌலானா,  ‘தர்ஜுமானுல் குர்ஆன்’ பத்திரிகையின் மூலமாக சந்தேக நிவர்த்தியை நடத்தினார்.

குத்பாவின் மொழி என்று சொல்லக் கேட்டவுடனேயே அவசரப்பட்டு முன் முடிவுகளை மட்டும் அடைகின்றவர்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகாமல் பிரச்சினைகளின் பொதுவான அம்சங்களை விவாதிக்க விரும்புகின்றவர்களுக்கும் மிகவும் உதவிகரமானதாக இந்நூல் விளங்கும்.

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Dec 2021
ISBN-13 978-81-232-0423-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 112 Pages

 

book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜுமுஆ தொழுகை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *