செல்வந்தர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

230

மேலும், அவன் (இறைவன்) உம்மை (நபிகளாரை) ஏழையாய்க் கண்டான்; பிறகு செல்வராய் ஆக்கினான். (திருக்குர்ஆன் 93:8)

 

Author: MOULAVI NOOH MAHLARI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

மேலும், அவன் (இறைவன்) உம்மை (நபிகளாரை) ஏழையாய்க் கண்டான்; பிறகு செல்வராய் ஆக்கினான். (திருக்குர்ஆன் 93:8)
Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2022
ISBN-13 978-81-232-0433-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 264 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செல்வந்தர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *