கோடாரி மனிதன் (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 3)

7077

ஒரு ஏழை வணக்கசாலிக்கும் குழப்பவாதி ஷைத்தானுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற
சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு.

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

ஒரு ஏழை வணக்கசாலிக்கும் குழப்பவாதி ஷைத்தானுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற
சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0475-8
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கோடாரி மனிதன் (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 3)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *