குடும்ப உறவுகளை குலைக்கலாமா? (மனித உறவுகள் – 2)

40

உறவைப் பேணுவதின் அவசியத்தையும், என்ன காரணங்களால் குடும்ப உறவு சீர்குலைகிறது என்பதையும், குடும்ப உறவுகள் குலையாமல் பாதுகாத்து கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும், குர்ஆன் மற்றும் சுன்னா ஒளியில் மிக அற்புதமாகத் தொகுத்து தந்திருக்கிறார் நூலாசிரியர் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மத் அவர்கள்.

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

நம் வாழ்க்கையை தாங்கி நிற்கும் வேர்களாகவும் நம் வாழ்க்கைக்கான ஆதாரமாகவும் விளங்குவது உறவுகள்தாம்.

இப்படி பலதரப்பட்ட உறவுகளோடு பின்னிப் பிணைந்த மனிதன் அந்த உறவுகளுக்கு நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கிறான்.
வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞான உலகில் அனைத்துமே புதிதாக கட்டமைக்கப்பட்டு புதிய பரிணாமத்தை பெற்ற போதிலும் குடும்ப உறவுகள் சிதைந்து போவது வேதனை.

அந்த வகையில் குடும்ப உறவைப் பேணுவதின் அவசியத்தையும் உறவுகளுக்கு தர வேண்டிய உரிமைகளையும் பற்றி விரிவாக அலசும் இஸ்லாம், குடும்ப உறவுகளைப் பற்றி பல வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது.

உறவைப் பேணுவதின் அவசியத்தையும், என்ன காரணங்களால் குடும்ப உறவு சீர்குலைகிறது என்பதையும், குடும்ப உறவுகள் குலையாமல் பாதுகாத்து கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும், குர்ஆன் மற்றும் சுன்னா ஒளியில் மிக அற்புதமாகத் தொகுத்து தந்திருக்கிறார் நூலாசிரியர் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மத் அவர்கள்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2021
ISBN-13 978-81-232-383-6
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 38 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குடும்ப உறவுகளை குலைக்கலாமா? (மனித உறவுகள் – 2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *