எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த நபி யார்?

By (author)DR. ZAKI

25

விவிலியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நபியைப் பற்றியும் அந்த நபி யார் என்பது பற்றியும் ஆய்வு செய்து சரியான கோணத்தில்உண்மையை எடுத்து வைக்கும் நூல்!

Author: DR. ZAKI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

99 in stock

விவிலியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நபியைப் பற்றியும் அந்த நபி யார் என்பது பற்றியும் ஆய்வு செய்து சரியான கோணத்தில்உண்மையை எடுத்து வைக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1982
ISBN-13 978-81-232-0084-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 40 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த நபி யார்?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *