உமர் இப்னு அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்)

80

அண்ணலார் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின் வந்த கலீஃபாக்களில் பனூஉமய்யா குலத்தின் கலீஃபாவுடைய நேர்மையான – அழகிய வரலாற்று நூல்.

Author: MAAYIL KHAIRABADHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

96 in stock

அண்ணலார் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின் வந்த கலீஃபாக்களில் பனூஉமய்யா குலத்தின் கலீஃபாவுடைய நேர்மையான – அழகிய வரலாற்று நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1980
ISBN-13 978-81-232-0101-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 96 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உமர் இப்னு அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *