இஸ்லாம் ஒரு பார்வை

120

துக்ளக் இதழில் வெளிவந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பைப் பெற்ற முக்கியமான தொடர் இப்போது நூல் வடிவில்!

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

துக்ளக் இதழில் வெளிவந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பைப் பெற்ற முக்கியமான தொடர் இப்போது நூல் வடிவில்!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2021
ISBN-13 978-81-232-0394-2
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 152 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாம் ஒரு பார்வை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *