இஸ்லாமிய இயக்கம் ஏன்? எதற்கு? (மின்னூல் – E-Book)

2040

E-Book

ஒவ்வொரு இயக்கத் தோழரும் தனிப்பட்ட முறையிலும் குழு ரீதியாகவும் பல முறை இந்நூலை ஆய்ந்து படித்து, இதில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை தம் நெஞ்சங்களில் பசுமையாக பதித்துக் கொள்ள வேண்டும். குறிக்கோளை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு அதனைக் கடைப்பிடிக்கவும் இயக்கத்தை சரிவர நடத்தவும், இஸ்லாமிய அழைப்பை சுலபமாக எடுத்துரைப்பதற்கும் இது அவசியமாகிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு தொண்டரும் இதனைக் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும்.

இயக்கத் தொண்டர்களை நோக்கித்தான் இந்நூல் உரையாடு-கிறது; ஆயினும் இஸ்லாம் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ள பொதுமக்களுக்கு இந்நூல் பெரிதும் பயன்படும்

இஸ்லாமிய இயக்கம் என்றால் என்ன?
அதன் நோக்கும், போக்கும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? அது அடைய வேண்டிய இலக்கு எது? அதற்கான பாதை எது?
‘சத்தியத்திற்குச் சான்று பகர்தல்’ என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு கடமையாகிறது?
அதில் அலட்சியமாக இருப்பதனால் ஏற்படும் விளைவு என்ன?
இஸ்லாமிய இயக்கம் இன்றைக்கு ஏன் தேவைப்படுகிறது?
-போன்ற பல அடிப்படைக் கேள்விகளுக்கு தமக்கே உரிய பாணியில் விளக்கம் தருகிறார், குர்ரம் முராத் அவர்கள்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1991
ISBN-13 978-81-232-0001-9
Language Tamil
Edition 8
Type “E-Book”
Number of Pages 36 Pages

 

format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய இயக்கம் ஏன்? எதற்கு? (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *