இஸ்லாத்தில் உரிமைகள், கடமைகள்

35

மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இறைநெறி இஸ்லாம் வழங்கியுள்ள உரிமைகள் – மனிதர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பற்றி சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA ABDUL HAFEEZ RAHMANI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

88 in stock

மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இறைநெறி இஸ்லாம் வழங்கியுள்ள உரிமைகள் – மனிதர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பற்றி சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1991
ISBN-13 978-81-232-0019-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 40 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாத்தில் உரிமைகள், கடமைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *