இவர்தான் முஹம்மத் (ஸல்)

By (author)KHURRAM MURAD

40

Author: KHURRAM MURAD
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

இஸ்லாமிய அறிஞர் குர்ரம் முராதின் உலகப் புகழ் பெற்ற இனிய நூல். அண்ணலாரின் வாழ்க்கையைப் பற்றி இளைஞர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த ஓர் அரிய நூல். முஸ்லிமல்லாதாருக்கும் அன்பளிப்பாக வழங்க ஏற்ற நூல்.

 

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2005
ISBN-13 978-81-232-0163-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 72 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இவர்தான் முஹம்மத் (ஸல்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *