இறை நினைவு (திக்ர்) – أذكار

By (author)Dr. J. Mohideen

50

இந்நூலில், அன்றாடம் காலை, மாலை வேளைகளில் நாம் செய்ய வேண்டிய திக்ர்கள் மட்டும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் திருக்குர்ஆனில் அல்லாஹ் பயன்படுத்தி உள்ள துஆக்களும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை நாம் தினசரி ஓதி வருவோம். இறை நினைவுடன் வாழ்வோம்.

Author: DR. J. MOHIDEEN (Ibnu Jamal)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இறை நினைவு என்பது உயிருடன் கலந்தது; பிரிக்க முடியாதது. நம் சொல்லிலும், செயலிலும் அது வெளிப்பட வேண்டும். எனவேதான் நபி (ஸல்) கூறினார்கள்:

“தம் இறைவனை நினைவு கூர்ந்து போற்றுகிறவரின் நிலை உயிருள்ளவரின் நிலைக்கும், தம் இறைவனை நினைவு கூர்ந்து போற்றாதவரின் நிலை உயிரற்றவரின் நிலைக்கு ஒத்திருக்கிறது.” (ஸஹீஹ் புகாரி : 6407)

இந்நூலில், அன்றாடம் காலை, மாலை வேளைகளில் நாம் செய்ய வேண்டிய திக்ர்கள் மட்டும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் திருக்குர்ஆனில் அல்லாஹ் பயன்படுத்தி உள்ள துஆக்களும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை நாம் தினசரி ஓதி வருவோம். இறை நினைவுடன் வாழ்வோம்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2024
ISBN-13 978-81-232-0516-8
Size 4.75″ X 7″
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 48 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இறை நினைவு (திக்ர்) – أذكار”

Your email address will not be published. Required fields are marked *