இறைமறை பற்றி இறைமறை

7

திருக்குர்ஆனைப் பற்றி திருக்குர்ஆனே கூறும் சுயஅறிமுக நூல். குர்ஆன் பற்றிக் கூறும் வசனங்களின் தொகுப்பு.

Author: DR. QURSHID AHMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

திருக்குர்ஆனைப் பற்றி திருக்குர்ஆனே கூறும் சுயஅறிமுக நூல். குர்ஆன் பற்றிக் கூறும் வசனங்களின் தொகுப்பு.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1992
ISBN-13 978-81-232-0029-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 16 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இறைமறை பற்றி இறைமறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *