இயக்கம் வெற்றிபெற – ஒலி நூல்

  • Free Delivery

    Orders over $100

  • Secure Payment

    100% Secure Payment

Compare

085

இயக்கம் வெற்றிபெற – ஒலி நூல்

இயக்கப்பணிகளில்   ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் இயக்கத்தின் வெற்றிக்காகத் தம்மை தயார் படுத்துவது குறித்து விளக்கும் நூல்! இயக்க ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல்!

  Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH) Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

 

Purchase soft copy of இயக்கம் வெற்றிபெற

85Add to cart

Category:
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இயக்கம் வெற்றிபெற – ஒலி நூல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *