இயக்கத் தோழர்களுக்கு இனிய வழிகாட்டி

By (author)K.M. MUHAMMED

120

Author: K.M. MUHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வோர் இயக்கத் தோழரும் கட்டா யம் படிக்க வேண்டியவழிகாட்டி நூல்…! ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் உளத்தூய்மைக்கான உன்னதக் குறிப்புகள்…! அத்தனையும் குர்ஆன் – ஹதீஸ் ஒளியில்! இந்த வழி காட்டி நூல் உங்கள் வாழ்வையே புரட்டிப் போட்டு விடும்…!

 

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2005
ISBN-13 978-81-232-0166-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 144 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இயக்கத் தோழர்களுக்கு இனிய வழிகாட்டி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *