ஆதலினால் காதல் செய்யாதீர்…

50

Author: V.S. MOHAMMED AMEEN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

97 in stock

ஆதலினால் காதல் செய்யாதீர்!
ஏன் காதல் செய்யக்கூடாது?
இஸ்லாம் காதலை வெறுக்கிறதா?
மனிதன் காதல் இல்லாமல் வாழ  முடியுமா?
காதல் எப்பொழுது செய்ய வேண்டும்?
காதலிப்பதற்கான வரைமுறை என்ன?
காதலிப்பது தவறா அல்லது காதலிப்பவர்கள் தவறானவர்களா?
பெற்றோர்கள் ஏன் காதலை வெறுக்கிறார்கள்?
வயது கோளாறா?
இன்னும் இது போன்ற பல வினாக்களுக்கு இந்நூலில் 21 அறிஞர்கள் பதில் தருகிறார்கள்.
வாருங்கள்! வருங்காலத்தை வடிவமைப்போம்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2012
ISBN-13 978-81-232-0252-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 128 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆதலினால் காதல் செய்யாதீர்…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *